توجه: با توجه به نوسانات قیمت ارز، تا اطلاع ثانوی برای دریافت قیمت دقیق محصولات، تماس بگیرید.